Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obowiązek zapłaty podatku u źródła przez nierezydentów podatkowych od należności wypłacanych przez polskiego rezydenta z tytułu najmu narzędzi

13-06-2016
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że należności, które rezydent w kraju wypłaca zagranicznym przedsiębiorcom (nierezydentom) z tytułu najmu narzędzi, elementów zabezpieczenia sanitarnego i technicznego podlegają [...]