Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obrót kryptowalutami jest zwolniony z VAT

10-01-2018

Spółka (Wnioskodawca) działająca na rynku od ponad dekady, prowadzi działalność sklasyfikowaną jako „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, przez co, w tym przypadku, rozumie się wydobycie i obrót walutą elektroniczną (tzw. Kryptowalutą).

Transakcje realizowane przez Wnioskodawcę nie są związane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów czy innych potwierdzeń o materialnym charakterze. Czynności te polegają jednie na dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemie informatycznym. Omawiane transakcje dokonywane są za pośrednictwem giełdy i Wnioskodawca nie wie kto jest jego kontrahentem (osoba fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolnik ryczałtowy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna), co za tym idzie nie jest w stanie określić jego statusu dla celów VAT.

Wnioskodawca miał wątpliwość czy transakcja zbycia waluty wirtualnej podlega opodatkowaniu VAT?

Spółka uważała, że Kryptowaluta nie może być uznana za towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, co za tym idzie sprzedaży Kryptowalut nie można uznać za dostawę towarów. Wnioskodawca stał na stanowisku, powołując się na art. 8 ust. 1 UVAT, że transakcja obrotu walutami elektronicznymi powinna zostać uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług, które jednak jest objęte zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 Ustawy VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie organ interpretacyjny uznał za prawidłowe.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2017 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak sprawy : 0111-KDIB3-2.4012.685.2017.2.SR.

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska