Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Od 1 lipca 2017 r. usługi pomocnicze objęte podstawową stawką VAT

09-05-2017

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT prowadzą do objęcia od 1 lipca 2017 r. podstawową stawką podatku VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy, stanowiących odrębną całość oraz będącymi właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Po wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT, obciążone podatkiem VAT zostaną usługi, które do tej pory były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej lub finansowej zwolnionej z tego podatku. Przede wszystkim chodzi tu o usługi świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeń, w szczególności w zakresie likwidacji szkód, usług assistance, usług rzeczoznawców lub orzeczników medycznych oraz usługi około finansowe.

Zmianę przepisów ustawodawca argumentuje węższym katalogiem czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT, przyjętym na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) oraz Dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa), niż ma to miejsce w prawie krajowym. Mianowicie, wypracowana linia orzecznicza TSUE wskazuje, że zwolnienia mogą dotyczyć tylko takich czynności, które stanowią odrębną całość, posiadając jednocześnie specyficzne i istotne funkcje usługi zwolnionej, zaś regulacje Dyrektywy nie zawierają odpowiednika art. 43 ust. 13 polskiej ustawy o VAT.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) - dostęp Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki