Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Od osiągniętego sukcesu również można odliczyć VAT

27-04-2018

Sprawa dotyczyła spółki, która jest producentem żywności współpracującym z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie sieci sprzedaży.

Spółka nabywca usługi marketingowego, które oprócz wynagrodzenia zasadniczego przewidują również dodatkowe wynagrodzenie (success fee), w przypadku kiedy to zostanie osiągnięty cel zawarty w umowie, np. spowodowanie zwiększenia sprzedaży.

Spółka wystąpiła z pytaniem, czy kwoty należne z tytułu wynagrodzenia dodatkowego powinny podlegać opodatkowaniu, tak samo jak te z wynagrodzenia zasadniczego, mimo iż będą one dokumentowane osobnymi fakturami oraz czy z faktur z wynagrodzenia dodatkowego Spółka będzie mogła odliczyć VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się ze stanowieniem prezentowanym przez Wnioskodawcą i potwierdził, że kwoty wynagrodzenia dodatkowego są analogicznie opodatkowane, jak te z wynagrodzenia zasadniczego, oraz że od uzyskanego dodatkowego wynagrodzenia można odliczyć VAT.

Źródło:

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.565.2017.1.KB

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska