Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Od świadczeń dla pracowników za granicą nie ma PIT

07-02-2018
Opłacenie na rzecz oddelegowanego pracownika kosztów dowozu, przejazdów oraz zakwaterowania w innym kraju, są przede wszystkim kosztami pracodawcy ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności [...]