Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odliczenie VAT za złe długi

13-07-2015

Ustawodawca zmienił przepisy dzięki którym wierzyciele którzy posiadają zaległe płatności od powiązanych podmiotów będą mogli odliczyć VAT który wcześniej zapłacili.

Ustawodawca z dniem 1 lipca zmienił zasady korygowania rozliczeń VAT. Dzięki zmianom wierzyciele mogą odliczyć VAT od zaległych złych długów od partnerów, z którymi są w jakikolwiek sposób powiązani. Przez nieprecyzyjne prawo nie mogli tego zrobić. Od 2013 roku dłużnik po upływie 150 dni od terminu zapłaty zobowiązania musiał zwrócić VAT, który odliczył w danej transakcji. Jednak ustawa o podatku od towarów i usług nie pozwalała na odzyskanie VAT, który zapłacił wierzyciel. Dzięki tej pomyłce VAT od złego długu, który posiadali przedsiębiorcy był pobierany dwukrotnie.

Wprowadzona od 1 lipca zmiana obowiązuje ze skutkiem wstecznym. Przedsiębiorcy mogą zastosować tą zmianę do zobowiązań, które powstały po 31 grudnia 2012 r oraz minęło 150 dni od terminu ich spłaty.

Dzięki tej zmianie utrzymana została podstawowa cecha podatku VAT, czyli zasada neutralności, ponieważ podatek ten nie będzie już pobierany dwukrotnie od obu stron transakcji. Jednak ułatwienie to, zgodnie z ustawa o VAT, może być wykorzystane tylko do faktur wystawionych przed dwoma laty licząc od końca roku, w którym zostały rozliczone. Jeśli Urząd Skarbowy nie zgodzi się na odliczenie VAT od długów powstałych wcześniej można zaskarżyć tą decyzję do sądu i w ten sposób rozstrzygnąć problem.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 6 lipca 2015, s. C1