Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odpisy amortyzacyjne i wydatki na eksploatację samochodu sporadycznie wykorzystywanego do celów prywatnych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

22-11-2016
Minister Finansów zmienił dotychczasowe niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko izb skarbowych dot. braku możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych i wydatków na eksploatację samochodu sporadycznie wykorzystywanego [...]