Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odsetki od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji nie są kosztem uzyskania przychodu

16-08-2016
Odsetki od kredytów będą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli została spełniona „przesłanka celowości”, tj. kredyt został zaciągnięty w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła [...]