Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odsetki z podatkiem

17-03-2015

Z wnioskiem o interpretację do Izby Skarbowej w Katowicach wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, gromadząca środki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (oprócz rachunku bieżącego) na oprocentowanym rachunku bankowym. Chciała upewnić się, czy skoro przeznacza odsetki od kapitałów pieniężnych na utrzymanie lokali mieszkalnych, będą one zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Fiskus uznał jednak, iż odsetki od nadwyżki kapitału ulokowanego na oprocentowanym rachunku bankowym stanowią dochód uzyskany z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a więc nie korzystają ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna nr IBPBI/2/423-1365/14/IZ z dnia 19.02.2015 r.
Źródło: Rzeczpospolita, 4 marca 2015 r., s.C4