Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odsetki za opóźnienie w wykupie nieruchomości z PIT

07-02-2018
Podmiot, który z tytułu zbycia nieruchomości oprócz ceny otrzyma również odsetki z tytułu opóźnienia w jej wykupie, nie uniknie podatku dochodowego. Otrzymane odsetki stanowią bowiem przychód z innych źródeł [...]