Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odwrotne obciążenie w branży budowlanej

28-03-2017

W objaśnieniach podatkowych z dnia 17 marca 2017 roku Minister Finansów wyjaśnił niektóre z wątpliwości, ale z pewnością nie wszystkie. Wskazał między innymi na zasady rozliczeń transakcji występujących w łańcuchu pomiotów, zaznaczając przy tym, że zasady te mają zastosowanie przy założeniu, że wszystkie usługi świadczone na poniższym schemacie są usługami wymienionymi w załączniku nr 14.

W Objaśnieniach odniesiono się również do stosowania powyższego mechanizmu w konsorcjach. Uzależniono to od treści umowy i sposobu rozliczania się konsorcjantów z inwestorem. Jeżeli każdy z konsorcjantów rozlicza się osobno z określonego zakresu robót, mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajduje zastosowania, gdyż każdy z konsorcjantów jest bezpośrednim wykonawcom inwestora. Inaczej jest w przypadku, gdy zostaje ustanowiony lider konsorcjum, a więc umowa przewiduje rozliczenia pomiędzy tym liderem a inwestorem, a dopiero kolejno rozliczenia między liderem a pozostałymi uczestnikami konsorcjum. W takim wypadku konsorcjanci rozliczający się z liderem traktowani są jak podwykonawcy i świadczone przez nich usługi podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem odwrotnego obciążenia.

 

Źródło:

Objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r.- broszura informacyjna w formacie PDF

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki