Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Okres obowiązywania umowy PGK a moment rozliczenia straty podatkowej Spółki

23-05-2017
Do okresu rozliczenia straty podatkowej Spółka nie wlicza okresu jej przynależności do podatkowej grupy kapitałowej.