Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Opłacenie zaległych składek ZUS nie jest przychodem dla ubezpieczonego.

17-11-2015

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie regulowania zaległych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród zawodnikom przez Klub Sportowy.

Przedmiotem sprawy analizowanej przez NSA była interpretacja, o którą wystąpił Klub Sportowy. We wniosku o interpretację Klub wyjaśnił, że przy wypłacaniu nagród za wyniki sportowe zawodników nie uregulował składek na ZUS. Postanowił uregulować zaległe składki, ale jednocześnie nie będzie żądał od zawodników zwrotu tej kwoty. Zawodnicy zatrudnieni byli w Klubie na podstawie umowy zlecenia.
Klub zadał we wniosku pytanie czy zrezygnowanie ze zwrotu zaległych składek od zawodników będzie stanowiło dla nich przychód podlegający opodatkowaniu. Fiskus orzekł, że w tym przypadku powstał przychód dla zawodnika i klub powinien od niego zapłacić zaległy podatek PIT. Klub zaskarżył tą interpretację oraz stwierdził, że to do jego obowiązków należało wykazanie składek oraz ich opłacenie w momencie wypłacenia nagrody. W związku z tym klub nie wywiązał się z obowiązków płatnika. Jeżeli więc płatnik popełnił błąd to ubezpieczony, czyli zawodnik zwolniony jest z odpowiedzialności za te błędy. Klub zaskarżył interpretację najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie NSA orzekł, że nie powstaje tutaj przysporzenie majątkowe dla zawodników. To do obowiązków klubu należało opłacenie składek ZUS, niezależnie czy dokonywałby tego w momencie wypłacania nagród czy z opóźnieniem.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 5 listopada 2015 roku, s. C1
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 1891/13