Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Opłata za nocleg w szpitalu rodzica pacjenta bez podatku

22-11-2016

Z wydanej interpretacji indywidualnej (IBPP3/4512-455/16-2/SR) wynika, że rozstrzygnięcie kwestii, czy pobyt w szpitalu bliskiej osoby pacjenta ma cel terapeutyczny jest kluczowe. Liczy się głównie cel takiej usługi, a nie sam jej charakter.

Szpital umożliwia swoim pacjentom korzystanie z praw do obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym pacjentom (w szczególności dzieciom) towarzyszą rodzice. Z całodobowym pobytem opiekuna na oddziale wiąże się koszt zakwaterowania, którego wysokość służy jedynie pokryciu kosztów pobytu tego opiekuna w szpitalu.

Według oceny szpitala pobyt bliskiej osoby jest ściśle związany z przywróceniem zdrowia, a co za tym idzie, ma charakter terapeutyczny. Ponadto jest niezbędny do wykonania podstawowej usługi, czyli opieki medycznej. We wniosku za przykład podano pobyt matki karmiącej przy chorym dziecku. Jej pobyt jest niezbędny w trakcie leczenia małego pacjenta, chociażby ze względu na zapewnienie dostępu do pokarmu.

Wydana interpretacja rozstrzyga na korzyść podatnika. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zwrócił uwagę na to, że o celu usługi zakwaterowania decyduje lekarz. To on może stwierdzić, czy pobyt bliskiej osoby jest istotny w procesie leczenia i rehabilitacji.

 

Źródło: Interpretacja indywidualna, sygn.: IBPP3/4512-455/16-2/SR

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki