Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Opodatkowanie bezpłatnej służebności osobistej

03-09-2015

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nabycia prawa majątkowego do nieruchomości w przypadku nieodpłatnej służebności osobistej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał, w jaki sposób określić podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn z tytułu nabycia prawa majątkowego do nieruchomości w przypadku nieodpłatnej służebności osobistej. Wyrok NSA potwierdził, że podatek ten oblicza się od wartości całości nieruchomości a nie tylko od wartości części wykorzystywanej przez podatnika.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które przekazało w darowiźnie dom. W zamian w akcie notarialnym zagwarantowali sobie bezpłatną służebność osobistą. Według urzędu skarbowego wysokość podatku od spadków i darowizn od bezpłatnej służebności osobistej obliczana jest od wartości całej nieruchomości. Małżeństwo uznało, że fiskus nieprawidłowo obliczył wysokość podatku, więc zaskarżyli decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uznał, że podatek należy obliczyć tylko od wykorzystywanej części nieruchomości (parter budynku). Jednak z tym wyrokiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

Ostatecznie w wyroku z 28 sierpnia 2015 roku NSA ogłosił, że przepisy jasno określają, że podstawę opodatkowania stanowi wartość całej nieruchomości. NSA orzekł, że fiskus może wymagać zapłaty podatku w wysokości 4% wartości całej nieruchomości rocznie.

Źródło:
Rzeczpospolita z 1 września 2015 roku, s. C4
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 sierpnia 2015 roku o sygnaturze II FSK 1895-1896/13