Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Opodatkowanie noclegów pracowników mobilnych

24-06-2015

Ministerstwo zmienia stanowisko w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych finansowanych przez pracodawcę. Do tej pory organy podatkowe prezentowały niekorzystne stanowisko, zgodnie, z którym po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 7 maja 2015 r. (nr V.511.981.2014.EG) zwrócił się do Ministra Finansów, w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych sfinansowanych przez pracodawcę, którzy w ramach swoich obowiązków jeżdżą po całym kraju. W rozumieniu przepisów prawa pracy nie odbywają oni podróży służbowych, gdyż miejscem ich pracy jest cały kraj (ewentualnie region). Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, iż jeżeli w takim przypadku nocleg jest sfinansowany przez pracodawcę to po stronie mobilnego pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy, gdyż pracownik nie jest w podróży służbowej i nie przysługuje mu zwrot jej kosztów.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister Jarosław Neneman stwierdził, że finansowanie noclegu pracownika mobilnego poza siedzibą firmy nie powinno być opodatkowane. Dodał, że zdaje sobie sprawę z przeciwnego do tej pory zdania organów podatkowych, a niekiedy nawet sądów administracyjnych.
Zapowiedział jednak, że resort będzie szukał najlepszego wyjścia z tej sytuacji – w takim kierunku, aby mobilni handlowcy byli przez fiskusa traktowani tak samo, jak ich koledzy, którzy poza siedzibę firmy podróżują służbowo (oni korzystają ze zwolnienia otrzymywanych kwot do wysokości diet określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Wiceminister poinformował, że na razie nie wiadomo, czy docelowo dojdzie do nowelizacji ustawy o PIT, która obejmie wszystkich pracowników tymi samymi zasadami, możliwa jest również próba rozwiązania tego problemu przez ujednolicenie stanowiska sądów administracyjnych.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 15 czerwca 2015 r., s. B2.