Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organ nie może przyjąć innego stanu faktycznego aniżeli wynikający z przedstawionego przez wnioskodawcę.

12-09-2016
Jak wynika z potwierdzonego przez NSA wyroku WSA – Wójt nie ma prawa przeprowadzania żadnego postępowania dowodowego, aby podważyć przedstawiony we wniosku od wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny.