Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organizacje, które pobierają tantiemy muszą również odprowadzić VAT od kwoty, którą przekazali artystom.

21-08-2015
Wcześniejsze wyroki sądów wojewódzkich były dla organizacji zbiorowego zarządzania korzystnie. Wszystko zmieniło orzeczenia NSA syng. I FSK 633/14