Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organizacje, które pobierają tantiemy muszą również odprowadzić VAT od kwoty, którą przekazali artystom.

21-08-2015

Wcześniejsze wyroki sądów wojewódzkich były dla organizacji zbiorowego zarządzania korzystnie. Wszystko zmieniło orzeczenia NSA syng. I FSK 633/14

Do tej pory organizacje zbiorowego zarządzania stały na stanowisku, iż opodatkowaniu VAT podlega jedynie zatrzymana przez nich część pobranej kwoty.

Naczelny Sąd Administracyjny wydając wyrok orzekł, że opodatkowaniu VAT podlega nie tylko kwota, którą stowarzyszenie pozostawia sobie na koszty działania, ale również pieniądze, które przekazują twórcom.

Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem do Ministra Finansów w celu potwierdzenia otrzymanego stanowiska. Minister Finansów również uznał, że opodatkować 23 procentowym VAT trzeba cała pobraną przez stowarzyszenie kwotę.

Zgodnie z wyrokiem Sądu tylko honoraria artystów, którzy na własną rękę sprzedają prawo do swoich dzieł są zwolnione z opodatkowania.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 14 sierpnia 2015, s C3