Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Orzeczenie TK w sprawie odpowiedzialności za wystawienie fikcyjnej faktury

28-04-2015
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął kwestię możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe osoby fizycznej na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego, wobec [...]