Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Orzeczenie TK w sprawie odpowiedzialności za wystawienie fikcyjnej faktury

28-04-2015

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął kwestię możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe osoby fizycznej na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego, wobec której za ten sam czyn, tj. wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Trybunał zbadał przede wszystkim zgodność przepisu KKS z zasadą, która mówi o tym, że nie można karać dwa razy w tej samej sprawie. Jego zdaniem przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie prowadza odpowiedzialności karnej, ma on przede wszystkim charakter prewencyjny. Zatem ukaranie osoby wystawiającej fikcyjną fakturą na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego, wobec której wcześniej zastosowano art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie powodu podwójnego ukarania za ten sam czyn, a zatem nie jest niezgodne z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2014 r. (sygn. P40/14)

Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego