Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Otrzymanie świadczeń wzajemnych w postaci opieki technicznej, szkoleń i audytów nie generuje przychodu.

25-01-2018

Zgodnie z ustawą o CIT za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować te wszystkie zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika. O ekwiwalentności świadczeń rozstrzyga całokształt okoliczności zaistniałych w ramach danej transakcji. Obowiązkiem stron transakcji jest takie ukształtowanie treści umowy, aby były przekonane, że świadczenia, do spełnienia których zobowiązują się w ramach zawieranej transakcji, są ekwiwalentne.

Przedsiębiorca prowadzący działalności gospodarczą polegającą w szczególności na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, w ramach zawartej z kontrahentem umowy handlowej zobowiązał się do m. in. zakupu produktów oferowanych przez kontrahenta za określoną w skali roku kwotę oraz do wykorzystywania w zakresie konserwacji powierzchni lakierniczych wyłącznie produktów kontrahenta. Kontrahent z kolei zobowiązać się miał do wypłacenia mu bonusu od wartości zakupów, dofinansowania wyposażenia serwisu, zapewnienia opieki technicznej, przeprowadzania audytów technicznych oraz zapewnienia szkoleń dla personelu.

Wątpliwość dotyczyła tego, czy otrzymanie świadczeń takich jak opieka techniczna, szkolenia i audyty, nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu Ustawy o CIT.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej zaznaczył, że świadczeń tych nie można zaliczyć do świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Wnioskodawca otrzyma bowiem przedmiotowe świadczenia w sytuacji, gdy Producent uzyska w zamian pewną korzyść majątkową. Natomiast, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych jeden podmiot musi dokonywać określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie musi otrzymać nieodpłatnie. W omawianym przypadku świadczenia stanowią nierozerwalną część umowy, w której obie strony mają swoje prawa i obowiązki i z której obie strony odnoszą korzyści. Oznacza to, że mają charakter wzajemności, co wyklucza osiągnięcie przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak sprawy: 0111-KDIB2-1.4010.233.2017.2.ZK.

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska