Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Otrzymany Gratisowy Towar nie stanowi przychodu

03-01-2017

Wątpliwość dotyczyła spółki, która prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej w Polsce. W ramach stałej współpracy z Dostawcami dochodzi do sytuacji, w której do określonej ilości zakupionych towarów, spółka otrzymuje gratisowe towary. Jako przykład podano, iż do zamówienia na poziomie 100 szt. Kartonów o hipotetycznej wartości 1000 zł/karton, spółka otrzymuje gratisowe 30 szt. Kartonów.

W związku z powyższym, spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w którym zapytała czy w związku z otrzymanymi gratisami, Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 2 updop.

Według wnioskodawcy otrzymane gratisy stanowić będą dla spółki rabat towarowy, gdyż uzyskane dodatkowe towary są bezpośrednio związane z zakupem towarów i wynagrodzeniem za ich kupno. W związku z czym otrzymanie powyższych gratisów nie będzie prowadzić do obowiązku wykazywania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Stanowisko podatnika potwierdził organ podatkowy w Katowicach w wydanej w grudniu o sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB.

W uzasadnieniu wskazał, iż w przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym mamy do czynienia z rabatem towarowym (naturalnym), który to realizowany jest równocześnie z nabyciem określonego towaru, a warunkiem jego otrzymania jest dokonanie zakupu określonej ilości tego towaru. Przez co należy stwierdzić, iż gratisy stanowiące rabat naturalny nie powodować będą konieczności rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 09.12.2016 r. o sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Anna Ganczarska, Piotr Ryniewicz