Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Owoce zwiększają wydajność pracy i obniżają podatek dochodowy

28-07-2015

Czy poczęstunek w formie owoców zawsze należy uznawać za przejaw reprezentacji?

Spółka uznała, że koszty poniesione na zakup owoców spełniają wymogi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Swoje stanowisko potwierdziła stwierdzeniem, iż dobre stosunki z kontrahentami przyczyniają się do zabezpieczenia źródła przychodów, a dbałość o poprawę efektywności pracowników oraz wydajności w pracy uznać można jako pośredni koszt uzyskania przychodu.

Chcąc upewnić się w swojej opinii zwróciła się z wnioskiem do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie indywidualnej interpretacji w opisanej sytuacji. W odpowiedzi dnia 2 lipca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.
Opierając się na przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym oraz przepisach prawa podatkowego Dyrektor stwierdził, iż wydatki ponoszone na zakup owoców dla pracowników należy uznać za przejaw starań Spółki o zdrowie, samopoczucie i stan fizyczny pracowników, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki. W przypadku wydatków poniesionych na owoce przeznaczone dla kontrahentów, organ powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, uznając iż wspomniane wydatki nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, gdyż ich celem nie jest wyłącznie poprawa wizerunku firmy. Wydatki takie należy uznać za przejaw obecnych praktyk stosowanych powszechnie w kontaktach biznesowych oraz przyjąć, iż oczekiwanym następstwem podjętych działań będzie przyszłe osiągnięcie lub zabezpieczenie źródła przychodów

Źródło: Puls Biznesu z 20 lipca 2015 r. str. 13.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-375/15/APO).