Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin opłacane przez pracodawcę można zaliczyć do kosztów podatkowych

15-12-2015

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministra Finansów możliwe jest zaliczenie wydatków na pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa.

Spółka występująca o wydanie interpretacji indywidualnej działała w branży IT. Argumentowała ona, że świadczenia dodatkowe takie jak pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, mają zachęcić do współpracy najlepszych specjalistów z branży. Dodatkowe świadczenia oferowane przez pracodawcę mają zwiększyć lojalność pracowników oraz wpłynąć na większą efektywność ich pracy. Wartość pakietów medycznych jest wliczana w dochód pracownika i jest ona opodatkowana.

Fiskus zgodził się z argumentacją wnioskodawcy. Podatnicy mają prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki pracownicze, w które można zaliczyć m.in. premie, nagrody czy inne dodatkowe świadczenia. Do takich dodatkowych świadczeń można, więc zaliczyć zakup pakietów medycznych. Opłacenie pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin jest oznaką troski pracodawcy o zdrowie pracowników oraz członków ich rodzin. Wydatki te w dłuższej perspektywie czasu mogą zwiększyć przychody pracodawcy.


Źródło: Czytaj więcej w materiale źródłowym
Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2015 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygnaturze IBPB-1-3/4510-299/15/TS