Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Parking jest opodatkowanym budynkiem: Każda przegroda budowlana wydziela budynek z przestrzeni

03-01-2017

Omawiana sprawa dotyczyła spółki, która twierdziła, że w poprzednich latach niesłusznie płaciła podatek od parkingu podziemnego w galerii handlowej oraz od platformy rozładunkowej (zwanej także rampą lub estakadą).

Przedmiotem sporu była wykładnia pojęcia „budynek”. Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach (zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

O kwalifikacji określonego obiektu budowlanego do kategorii budynków decyduje łączne spełnienie następujących warunków:

  • trwałe związanie z gruntem,
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
  • istnienie fundamentów i dachu.

Orzekający w sprawie WSA w Bydgoszczy, przytaczając wyrok NSA z 11 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1581/15), stwierdził, że pojęcia przegrody budowlanej nie można zawężać do ściany. Są nimi także takie elementy budynku, takie jak filary, słupy lub kolumny, które mogą pełnić tę samą funkcję co ściana. W związku z powyższym powierzchnia parkingu podziemnego jest powierzchnią użytkową, stanowiącą podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części.

WSA potwierdził także, że platforma rozładunkowa nie jest częścią budynku, gdyż nie ma dachu i nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Uznanie jej za budynek podlegający opodatkowaniu byłoby nieprawidłowe.

 

 Źródło:

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-08,  sygn. I SA/Bd 541/16

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska