Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pełne odliczenie również przy dojeździe do firmy

06-10-2015

Parkowanie służbowego auta w miejscu zamieszkania nie przekreśla szans na pełny odpis VAT. Taka jest opinia sądów. Organy podatkowe jednak wciąż trzymają się swojego zdania.

Po raz kolejny Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatnika w sprawie VAT od samochodów służbowych. Sąd rozpatrywał sprawę dotyczącą spółki, której pracownicy dojeżdżali do kontrahentów z całej Polski. Organy podatkowe jednak odmawiały ww. spółce prawa do pełnego zwrotu VAT od rat leasingowych i kosztów eksploatacji pojazdów, ponieważ pracownicy parkowali firmowe samochody przed swoim miejscem zamieszkania.

WSA w Poznaniu nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem i stwierdził, że parkowanie samochodu pod domem nie przekreśla możliwości pełnego odpisu VAT, jeśli auto firmowe wykorzystywane jest do celów służbowych.

Nie jest żadnym zaskoczeniem wyrok o takiej treści gdyż jest to już jeden z kolejnych wyroków w tego typu sprawach. Wcześniej podobnie orzekły m.in. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3275/14) i WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 35/15). Zastanawiający jest jednak fakt, iż organy podatkowe wciąż wydają interpretacje niezgodnie z wyrokami sądów.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.09.2015, str. B3
Wyrok WSA w Poznaniu z 3 września 2015 r., sygn. akt I SA/Po 410/15