Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pełne odliczenie VAT od pojazdów wynajmowanych pracowników wciąż budzi wątpliwości

25-04-2017

Spór dotyczył spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych. W ramach prowadzonej działalności spółka leasinguje samochody osobowe, które wykorzystuje na potrzeby prowadzenia działalności. Sposób korzystania z samochodów przez pracowników określony został w regulaminie oraz potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.  Dodatkowo spółka chce odpłatnie udostępniać pojazdy pracownikom do ich celów prywatnych.  W związku z czym leasingowane pojazdy będą wykorzystywane na dwa sposoby:

1. w czasie wykonywania przez pracowników swoich obowiązków służbowych – samochody wykorzystywane będą bezpośrednio do działalności gospodarczej

2. w czasie, w którym pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków służbowych wynikających z działalności gospodarczej, samochody będą odpłatnie udostępnione pracownikom

Według spółki zastosowany model daje możliwość do odliczenia 100% VAT’u od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów.

Organ skarbowy uznał jednak stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu zgodził się, iż zarówno używanie samochodów przez pracowników do świadczenia pracy jak również ich ewentualny wynajem stanowić będzie wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej. Jednak zastosowany model, dopuszcza realną możliwość wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych zatrudnionych pracowników w czasie gdy samochody powinny być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki. W związku z czym  możliwe będzie zastosowanie jedynie 50 procentowego odliczenia.

WSA stanął jednak po stronie podatnika uznając iż model zastosowany przez spółkę pozwala przyjąć iż samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

NSA nie zgodził się z powyższym wyrokiem, przyznając rację fiskusowi.

Negatywny wyrok budzi szereg wątpliwości w zakresie właściwego zachowania podatnika, gdyż jeszcze w  niedawnym wyroku WSA z 26 stycznia 2017 r. (I SA/Po 954/16) potwierdził możliwość odliczenia 100 % w analogicznym stanie faktycznym.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1721/15

Wyrok WSA z 25 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 435/15

Wyrok WSA z 26 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 954/16

Artykuł na Rzeczpospolita Online

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska