Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pełne odliczenie VAT od samochodów wynajmowanych pracownikom

24-06-2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił niekorzystną interpretację, w której organ podatkowy  stwierdził brak możliwości pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami, które oprócz wykorzystania do celów służbowych wynajmowane są pracownikom.

W przedmiotowej sprawie Podatnik zwrócił się o wydanie interpretacji, pytając czy możliwe będzie pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem, który jest wykorzystywany przez pracownika do celów służbowych, a także do celów prywatnych jeżeli ma to miejsce na podstawie umowy najmu, która przewiduje pobieranie przez pracodawcę czynszu.

Zdaniem organu podatkowego, w takim przypadku nie jest możliwe pełne odliczenie VAT, gdyż nawet wynajęcie samochodu pracownikowi nie wyeliminuje użycia go do celów prywatnych. Organ wydający interpretację wskazał, iż może zdarzyć się, iż pracownik skorzysta z samochodu do celów prywatnych w godzinach pracy (czyli w czasie, w którym samochód powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych), co wykluczy prawo do pełnego odliczenia.

Powyższe stanowisko zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 maja 2015 r. Sąd stwierdził, że wyklucza ono w ogóle możliwość stosowania przepisów dających prawo do pełnego odliczenia VAT. Wskazał, że w takim przypadku, przy zachowaniu odpowiednich warunków, takich jak określenie warunków używania samochodów do celów służbowych czy prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, możliwe jest pełne odliczenie VAT.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 11 czerwca 2015, s. C5.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2015 r. (sygn. I SA/Łd 435/15).