Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pełny odpis VAT od aut – pierwszy korzystny wyrok

03-02-2015

20 stycznia 2015 r. WSA w Krakowie wydał pierwszy znany wyrok w sprawie obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. zasad odliczania VAT od samochodów osobowych (sygn. I SA/Kr 1834/14). Wyrok ma znaczenie dla wszystkich firm zatrudniających pracowników, w tym zwłaszcza dla handlowców.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się dystrybucją materiałów handlowych, która – ze względu na grożące jej ze strony kontrahentów kary umowne za niewywiązywanie się z umów – kontroluje swoich pracowników i podwykonawców. W tym celu niektórzy zatrudnieni korzystają z aut firmowych. Później inni pracownicy sprawdzają - na podstawie ewidencji przebiegu i faktur za paliwo – sposób użycia aut.

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną, w którym pytała o zasady odliczania VAT od zakupu, leasingu, tankowania i eksploatacji samochodów osobowych, które ze względu na swoją konstrukcję nie dają prawa do pełnego odliczenia VAT. Spółka zamierzała nabyć je na potrzeby niektórych pracowników, którzy ze względu na wymaganą mobilność będą musieli parkować je w pobliżu miejsca zamieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą odliczyć 100 % VAT od aut osobowych, jeśli poinformują o tym Urząd Skarbowy, prowadzą ewidencję przebiegu i wykluczą możliwość użytku prywatnego. W wydanej interpretacji spółka (nr IBPP2/443-374/14/BW) uzyskała odpowiedź, że nie przysługuje jej pełne odliczenie VAT, ponieważ zakaz wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych może być nierespektowany przez pracowników.

WSA stanął jednak po stronie spółki i uchylił niekorzystną dla niej interpretację. Uznał, iż sam dostęp do samochodu poza godzinami pracy nie wskazuje od razu na wykorzystywanie go do jazd prywatnych.

Źródło: Rzeczpospolita, 26 stycznia 2015, s. C5