Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pieniądze przekazane spółce komandytowej podlegają PCC

27-03-2018

Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii obowiązku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). We wniosku spółka przedstawiła, iż wspólnicy mają zamiar zasilić finansowo spółkę. Zaznaczyła jednak, iż przekazanie pieniędzy nie będzie stanowić wniesienia lub podwyższenia wkładu, pożyczki, dopłaty bądź oddania przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Spółka chciała potwierdzić, iż w związku z powyższą transakcją nie będzie zobowiązana do opodatkowania jej PCC. Według samego wnioskodawcy finansowe zasilenie spółki komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC ponieważ czynność taka nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 oraz ust 3 pkt 1 ustawy o PCC, a ustawa wyraźnie wymienia, które czynności są opodatkowane.

Organ podatkowy , jednak nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, bowiem w jego opinii zasilenie finansowe odpowiada de facto pojęciu „dopłat”, które wskazane zostały w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC. W związku z czym w przypadku przedmiotowej transakcji konieczne będzie uiszczenie podatku PCC przy zastosowaniu 0,5 % stawki.

Stanowisko fiskusa potwierdzone zostało również przez sądy obu instancji. W uzasadnieniu wyroków wskazano iż ustawa o PCC nie wyłącza możliwości zastosowania dopłaty w spółkach osobowych – w tym komandytowych. Dodatkowo  o konieczności opodatkowania PCC decyduje treść czynności prawnej a nie jej nazwa.

 

Źródło:

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2016r. sygn. I SA/Wr 1607/15;

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 698/16;

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska