Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

PIT i CIT: Nowa ulga podatkowa przysługuje nie wcześniej niż po roku

16-08-2016

Sprawa dotyczyła Spółki (Wnioskodawca), która jest wiodącym producentem regałów sklepowych w Europie. W ramach realizowanej działalności gospodarczej i w celu zwiększenia przychodów, prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju (dalej B+R), które spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ustawy CIT (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Wnioskodawca zadał pytanie, czy może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R. Skorzystanie
z ulgi na działalność B+R, która miała zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w innowacje, polega na dokonaniu odliczenia wydatków objętych ulgą od podstawy opodatkowania, czyli nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętych w roku podatkowym.

W odpowiedzi na indywidualne zapytanie Wnioskodawcy z dnia 18 kwietnia 2016 r. w zakresie dokonywania odliczeń w trakcie roku podatkowego kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dnia 23 maja 2016 r. wydał interpretację indywidualną (sygn. akt IPPB5/4510-405/16-2/MR). Powołując się na art. 18d ust. 8 ustawy CIT, stwierdził, że odliczenia kosztów na działalność B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Wskazać należy, że rok podatkowy jest podstawowym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że podatnik musi najpierw nadpłacić CIT lub PIT, a dopiero po roku ma prawo zwrócić się o zwrot.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacje Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r.  (sygn. akt IPPB5/4510-405/16-2/MR)