Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

PIT: opodatkowanie szkoleń menedżera

13-03-2018

Sprawa dotyczyła Spółki, która zatrudniając nowego menedżera na tzw. kontrakcie menedżerskim zobowiązała się do pokrycia kosztów jego udziału w szkoleniach i konferencjach związanych z działalnością Spółki.

Wątpliwość budziła kwestia czy pokrycie kosztów szkoleń, stanowić będzie przychód dla menedżera, od którego trzeba będzie potrącić zaliczkę na PIT? Zdaniem Spółki nie będzie takiej konieczności, gdyż uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach jest niezbędne do realizacji zadań zgodnie z zawartą przez Spółkę z menadżerem umową.

Organ podatkowy uznał, że finansowanie przez spółkę uczestnictwa w szkoleniach, stanowi dla menedżera korzyść finansową, ponieważ zdobyte nowe kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane mogą być przez niego także poza wykonywanymi usługami zarządzania na rzecz spółki. Co za tym idzie, menedżer uzyskuje przychód tytułem nieodpłatnych świadczeń, od którego należy potrącić zaliczkę na podatek.

WSA w Gdańsku potwierdził to stanowisko, oddalając skargę. Uznał, że udział w szkoleniach i konferencjach na koszt spółki, ma służyć prawidłowemu prowadzeniu przez menadżera spraw w/w spółki zgodnie z wartą umową, jednak nie zmienia to faktu, że beneficjentem jest zatrudniony przez spółkę menedżer.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 lutego 2018 r. sygn. I SA/Gd 1617/17.

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska