Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowana nowelizacja ustawy o CIT w 2016 roku

16-02-2016

Główne założenia projektu nowelizacji ustawy o CIT stworzonego przez PiS.

Prawo i Sprawiedliwość chcąc uszczelnić polski system podatkowy zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o CIT. Zmiany mają dotyczyć głównie przepisów o cenach transferowych oraz o wartości intelektualnej.
Zgodnie z proponowanymi zmianami przedsiębiorstwa będą musiały przygotowywać podsumowanie transakcji z podmiotami powiązanymi do 25 dnia następnego roku podatkowego. Jest to znaczne skrócenie czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych ponieważ zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT z 9.10.2015 przedsiębiorcy mają czas na takie raporty do momentu złożenia zeznania podatkowego za dany rok (czyli do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego). Głównym celem składania takiego podsumowania ma być ułatwienie pracy organom kontrolnym.
Zgodnie z projektem ustawy jeżeli dokumentacja cen transferowych będzie sporządzona nierzetelnie to organy podatkowe i skarbowe będą mogły domniemywać że przedsiębiorstwo jej nie przygotowało. Podatnik będzie mógł poprawić wykryte błędy do 7 dni od wezwania fiskusa. Projektodawcy chcą, aby przepisy o cenach transferowych stosowano także wobec podmiotów powiązanych, które w ogóle nie ujawnią podstawy opodatkowania.

Według projektu podatnicy będą musieli przygotować również informacje o stosowanych optymalizacjach podatkowych. Przedsiębiorca powinien ją złożyć najpóźniej do dnia zakończenia operacji gospodarczej, dzięki której jego planowana lub rzeczywista korzyść przekroczy 0,1% rocznego przychodu (nie mniej niż pół miliona zł). Przedsiębiorcy którzy nie przygotują wymaganych dokumentów narażą się na karną sankcję w wysokości 38% CIT która pobierana byłaby od uzyskanej korzyści podatkowej. Przygotowanie takich informacji ma dotyczyć wszystkich operacji wykonywanych przez przedsiębiorstwa które powodują zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

Według projektu organy podatkowe będą badać również stratę wykazywaną przez przedsiębiorstwo. Jeżeli strata będzie zawyżona, to różnica pomiędzy stratą którą wykazało przedsiębiorstwo a stratą wykazaną przez urzędników będzie podlegała opodatkowaniu 31% stawką CIT.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.