Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Po przekształceniu spółka nie ma ulgi na zakup nowych kas fiskalnych

25-04-2017

W dniu 1 grudnia 2016 r., na podstawie art. 551 w zw. z art. 584 kodeksu spółkę handlowych, nastąpiło przekształcenie firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Profil działalności firmy pozostał taki sam, zmianie ulegała natomiast nazwa firmy oraz numer NIP. Firma przed przekształceniem posiadała 5 kas fiskalnych, jednak nie mogą być one nadal używane z powodu nadania nowego numer NIP.

Spółka z o.o. (Wnioskodawca) zadała pytanie czy ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup nowych kas fiskalnych (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT)?

Prawo do odliczenia (ulgi), zgodnie z przywołanym przepisem, mają podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach. Korzyść ta polega na odliczeniu od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu (ceny netto), jednak nie więcej niż 700 zł.

W związku z przedstawionym opisem sprawy, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, tj. przekształceniu zgodnie z art. 551 § 5 i art. 584.1 kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podmiot ten powinien być traktowany jako ten sam podatnik, kontynuujący działalność. Wnioskodawca „przejął” istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, z chwilą powstania jednoosobowej działalności gospodarczej. W momencie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona (sp. z o.o.) – jako następca prawny nie nabywa ponownego prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna z dnia 27.03.2017 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.927.2016.2.MN)

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska