Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek bankowy nie tylko dla banków

16-02-2016

Od 1 lutego 2016 roku wszedł w życie nowy podatek bankowy. W związku z tym pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych. Głównym problemem stanowi wyjaśnienie które podmioty można uznać za „instytucje pożyczkowe”.

Niektórzy eksperci alarmują że za instytucję pożyczkową (w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim) którą obowiązuje podatek bankowy może zostać uznany przedsiębiorca nieprowadzący działalności bankowej ale udzielający pożyczek osobom fizycznym. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa udzielające pożyczek swoim pracownikom ze środków ZFŚS.

Opinie ekspertów są jednak podzielone, niektórzy uważają, że żeby uznać podmiot za instytucję pożyczkową musi on spełniać wszystkie warunki określone w ustawie o kredycie konsumenckim, w szczególności musi zawodowo zajmować się udzielaniem konsumentom kredytu. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Finansów wypowiadają się że „Intencją ustawodawcy nie było objęcie opodatkowaniem przedsiębiorstw udzielających pożyczek własnym pracownikom. Zgodnie z intencją, adresatem podatku w tym przypadku są wyłącznie tzw. firmy pożyczkowe działające na polskim rynku. Obecnie prowadzona jest analiza przepisu w celu ustalenia, czy jego brzmienie może prowadzić do rozbieżnych interpretacji w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia takich wątpliwości, przedstawione zostanie oficjalne stanowisko Ministra Finansów wyjaśniające sposób interpretacji przepisu."

Jeśli wierzyć twierdzeniom przedstawicieli Ministerstwa Finansów wydaje się, że przedsiębiorcy, którzy udzielają pożyczek sporadycznie lub tylko w ramach swojej działalności socjalnej udzielają pożyczek pracownikom powinni spać spokojnie. Czas jednak pokaże jaką faktycznie interpretację niejasnych na ten moment przepisów przyjmą organy podatkowe.


Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego