Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek od nieruchomości: jeden budynek, dwie budowle

25-10-2016

Spółka wybudowała nową linię produkcyjną, która została zrealizowana w postaci nowo wybudowanej budowli wewnątrz fabryki. Ze względu na wymogi konstrukcyjne, niektóre elementy nowej linii produkcyjnej posiadają własne wzmocnione fundamenty.

W związku z oddaniem nowej inwestycji do użytkowania, Spółka wystąpiła z zapytaniem do prezydenta Sosnowca, czy budowla wewnątrz fabryki stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zdaniem spółki, znajdujące się wewnątrz budynku budowle nie są samodzielnym przedmiotem opodatkowania, jeżeli jednocześnie powierzchnia użytkowa budynku podlega już opodatkowaniu. Opodatkowanie fabryki podatkiem od nieruchomości wg. powierzchni użytkowej, wyklucza zatem jednoczesne opodatkowanie linii produkcyjnej, która jest ściśle związana z fabryką.

Prezydent Sosnowca był odmiennego zdania. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym spółka powinna płacić dwa podatki. Stanowisko to potwierdził WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 07.04.2014 r. sygn. I SA/GI 58/14), a następnie NSA.

Zdaniem WSA fundamenty, na których znajduje się linia produkcyjna stanowią budowlę. Poza tym, spółka sama przyznała, że linia produkcyjna jest budowlą, a ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie uwzględnia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budowli znajdujących się wewnątrz budynku.

Zatem spółka powinna zapłacić dwa podatki od nieruchomości – od budynku i od linii. Pierwszy wyliczony według powierzchni użytkowej nieruchomości i drugi równy 2% od wartości zainstalowanej w nim linii produkcyjnej.

Źródło: Wyrok WSA w Gliwicach z 07.10.2016 r., sygn. II FSK 2532/14

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki