Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek PIT od prezentów otrzymywanych od firmy

20-10-2015

Minister finansów wydał ogólną interpretacje w sprawie przekazywania pracownikom drobnych prezentów przeznaczonych do wykorzystania w biurze jak np. kubki termiczne czy długopisy

W stanie faktycznym Wnioskodawca wyjaśnił, że jest w trakcie zmiany logo firmy. W związku z tym przeprowadza kampanię promocyjną mającą rozpowszechnić nową markę wśród klientów i pracowników. By wzmocnić identyfikację z nową marką przez pracowników postanowił rozdać im „zestawy startowe” w skład, których miały wchodzić m.in. kubek termiczny, torba śniadaniowa, długopis czy tzw. „smycz” na służbowy identyfikator. Wnioskodawca pytał czy wartość przekazanych prezentów musi zaliczyć pracownikom, jako przychów, a co za tym idzie naliczyć od niego podatek PIT.

Minister Finansów uznał, że nie powstaje u pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Problem ten był analizowany głównie na gruncie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których za przychód uznaje się również nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracownika. Minister finansów powołał się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. o sygnaturze K 7/13. Trybunał w wyroku określił trzy warunki, które powinno spełnić nieodpłatne świadczenie żeby uznać je za przychód. Po pierwsze pracownik dobrowolnie powinien zgodzić się na otrzymanie prezentu od pracodawcy. Na otrzymaniu prezentu powinien skorzystać pracownik a nie pracodawca. Oznacza to, że prezent powiększył aktywa pracownika lub po jego otrzymaniu pracownik uniknął pokrycia wydatku, który musiałby pokryć. Po trzecie odniesiona korzyść musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.
W przypadku przekazania gadżetów biurowych pracownikom nie możemy mówić o spełnieniu wszystkich trzech warunków. Dlatego Wnioskodawca nie musi od przed przekazanych pracownikom „zestawów ” startowych odliczyć podatku PIT.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 7 października 2015 r. s. C4
Interpretacja Ministra Finansów z 16 września 2015 r. o sygnaturze DD3.8222.2.375.1.2015.KDJ