Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek u źródła – rozbieżności w orzecznictwie

25-07-2016

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał cztery sprawy dotyczące podatku u źródła. Dwie z nich dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”), a dwie od osób prawnych (dalej: „CIT”). We wszystkich czterech sąd wydał wyroki korzystne dla podatników.

Jednak kilka dni wcześniej w analogicznej sprawie, podatnik uzyskał negatywne orzeczenie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wykładania art. 3 ust. 2a ustawy o PIT oraz analogicznego art. 3 ust. 2 ustawy o CIT.

Oba przepisy stanowią, że nierezydenci (czyli osoby, które nie mają w Polsce stałego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu) podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium naszego kraju.

Rozbieżności dotyczą tego jak rozumiane jest osiąganie dochodu na terytorium RP. Część z sądów akceptuje poglądy organów podatkowych zgodnie z którymi wystarczająca jest wypłata wynagrodzenia z Polski, aby objąć transakcje podatkiem u źródła w Polsce. Są jednak wyroki, które uznają, że powyższa przesłanka jest niewystarczająca, a pobór podatku u źródła możliwy jest jedynie wtedy, kiedy czynność wykonywana jest na terytorium Polski i tutaj przynosi efekt.

Co ciekawe ten sam skład sędziowski, który stanął po stronie podatników wydając 4 pozytywne dla nich wyroki (sygn. akt II FSK 554/16, II FSK 227/16, II FSK 254/16, II FSK 49/16  z 7 lipca 2016 r.) kilka dni wcześniej w podobnym stanie faktycznym orzekł przeciwnie (sygn. akt II FSK 137/15 z  5 lipca 2016r.).

Rozbieżności w wydanych wyrokach wskazują na potrzebę wydania przez NSA uchwały.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Wyroki NSA:

  • z 7 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 554/16, II FSK 227/16, II FSK 254/16, II FSK 49/16

z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 137/15.

 

Autorzy artykułu: Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki