Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów

29-08-2017
Podatnik decydujący się ponieść ciężar podatku „u źródła” dokonując tego poprzez ubruttowienie należności może uznać ten wydatek za koszt uzyskania przychodu.