Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatkowe korzyści z darowizny znaku towarowego na rzecz członka rodziny .

01-03-2016
Podstawę opodatkowania VAT przy darowiźnie znaku towarowego na rzecz członka rodziny stanowią wydatki poniesione w związku z wytworzeniem znaku towarowego.