Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatkowe korzyści z darowizny znaku towarowego na rzecz członka rodziny .

01-03-2016

Podstawę opodatkowania VAT przy darowiźnie znaku towarowego na rzecz członka rodziny stanowią wydatki poniesione w związku z wytworzeniem znaku towarowego.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa rodzinnego działającego w sektorze przemysłu, które zamierzało przeprowadzić sukcesję firmy. Miało to polegać ma na przekształceniu indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a następnie w spółkę komandytową, posiadającą prawo do wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego. Właściciel przedsiębiorstwa chciał wycofać znak towarowy z majątku spółki i wnieść go do majątku osobistego, aby następnie przekazać go w formie darowizny swojej żonie. Pytanie dotyczyło podstawy opodatkowania VAT przy takiej darowiźnie. Fiskus potwierdził, że przy darowiźnie podstawą opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy o VAT będzie faktyczny koszt wytworzenia znaku towarowego we własnym zakresie, np. koszt zaprojektowania takiego znaku.
Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla podatnika, gdyż w przypadku obowiązku zapłaty VAT od wartości rynkowej na dzień darowizny znaku towarowego, obciążenie podatkowe mogłoby być znacznie wyższe.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy o sygn. ITPP3/4512-661/15/BJ.