Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Posiłki dla pracowników nie zawsze muszę być opodatkowane

24-06-2015

Udostępnienie pracownikowi produktów spożywczych, z których może dobrowolnie korzystać, w dowolnych godzinach i ilościach nie powoduje powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W przedmiotowej sprawie o wydanie interpretacji zwróciła się spółka, która planowała zapewnić pracownikom podstawowe produkty żywnościowe (np. pieczywo, zupy w proszku, tzw. gorące kubki). Celem tego miało być ograniczenie czasu, jaki pracownicy poświęcają na wyjście w czasie pracy w celu zakupienia jedzenia we własnym zakresie. Z zapewnionych przez pracodawcę produktów będą mogli korzystać dobrowolnie poszczególni pracownicy, w zależności od rozkładu ich służbowych obowiązków, w dowolnych godzinach i ilościach. Zatem ilość produktów zużytych przez poszczególnych pracowników nie będzie taka sama, a tym samym zdaniem spółki nie będzie możliwe określenie przychodu przypadającego na poszczególnych pracowników.
Zdaniem Ministra Finansów w takim przypadku po stronie pracowników powstaje przychód w wysokości przypadającej na niego wartości zakupionych produktów, gdyż o jego powstaniu nie decyduje fakt sporządzenia posiłku z udostępnionych przez pracodawcę produktów, a jedynie samo otrzymanie prawa do sporządzenia posiłku.
Spółka nie zgodziła się z taką interpretacją, w związku z czym sprawa trafiła na drogę sądową. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko fiskusa. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi i nakazał sądowi I instancji ponownie rozpatrzyć sprawę uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczący nieodpłatnych świadczeń.
Ponownie rozpatrując sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów. Zdaniem sądu o powstaniu przychodu nie może przesądzać sam fakt otrzymania prawa przez pracownika do sporządzenia posiłku z udostępnionych produktów. W związku z tym, iż pracownicy będą dobrowolnie korzystać z udostępnionych produktów, indywidualnie i według własnych potrzeb, w różnych ilościach, świadczenie na rzecz pracowników nie będzie możliwe zindywidualizowanie świadczenia, jego wysokości i przyporządkowania go konkretnej osobie. Zatem po stronie pracowników nie będzie powstawał przychód.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 17 czerwca 2015, s. H7.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 maja 2015 r. (sygn. I SA/Gl 287/15)