Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na pomoc psychologa i psychiatry dla swoich pracowników i ich najbliższych

24-10-2017

Ustawodawca wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, powinny być pokryte ze środków finansowych podatnika i być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; Ponadto, nie mogą znajdować się w grupie wydatków, których ustawodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Wątpliwość, jaką rozstrzygnął na korzyść wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 4 października 2017 r. interpretacji indywidualnej dotyczyła zaliczenia wydatków na pomoc medyczną (w tym psychologiczną) świadczoną zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom.

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła spółka, która zajmuje się wydobycie i przetwarzanie rud oraz sprzedażą wyprodukowanych (z tych rud) metali. W związku z zakresem i charakterem prowadzonej działalności, istnieje ciągłe i podwyższone ryzyko wypadkowości na terenie oddziałów Spółki. W związku z tym, Spółka nabywa usługi polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej lub psychologiczno-psychiatrycznej. Pomoc ta udzielana jest osobom uczestniczącym w wypadkach przy pracy, ale także osobom, które były świadkami wypadków, brały udział w akcjach ratowniczych, oraz dla rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych, a także bliskich osób uczestniczących w wypadkach.

Organ podatkowy stwierdził, że kosztami podatkowymi są m.in. koszty pracownicze, a więc wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Do kosztów tych można także zaliczyć wydatki ponoszone na zakup usług medycznych udzielanych osobom uczestniczącym w wypadkach przy pracy (poszkodowani, świadkowie wypadków), jak również  , dla rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych, a także bliskich osób uczestniczących w wypadkach ponieważ usługi te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 4 października  2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr.0111-KDIB1-2.4010.203.2017.1.AW).

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska