Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na pomoc psychologa i psychiatry dla swoich pracowników i ich najbliższych

24-10-2017
Wsparcie pracowników, którzy doświadczyli zdarzenia traumatycznego, ma wpływ na ich motywację, a w konsekwencji przekłada się na przychody firmy. Dotyczy to także pomocy świadczonej rodzinom poszkodowanych. Ponosząc [...]