Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pracownik korzystający prywatnie z auta służbowego nie zapłaci dodatkowego podatku za zużyte paliwo.

01-12-2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydając precedensowy wyrok uznał, że koszt zużytej benzyny dla celów prywatnych kupionej przez pracodawcę nie powinien być doliczany do przychodu pracownika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z maja 2015 r., która twierdziła, że ryczałt za samochód firmowy obejmuję jedynie ubezpieczenie, bieżące przeglądy i naprawy. Izba stanęła na stanowisku, iż w przypadku gdy pracodawca postanowi pokrywać wydatki pracownika na paliwo wykorzystywane przez niego na cele prywatne, wartość tego paliwa będzie stanowić przychód po stronie pracownika.
WSA stanął po stronie podatników uznając, że ryczałt dla pracownika używającego auta prywatnie obejmuje wszystkie korzyści, jakie on osiąga.
Przepisy, dotyczące wspomnianego ryczałtu od wykorzystywania samochodu służbowego przez pracownika na cele prywatne, obowiązują od początku tego roku. Wprowadzenie ryczałtu miało na celu w prosty sposób uregulować powyższe zagadnienie. Dlatego zdaniem ekspertów należy uznać, że doliczana ryczałtowo kwota do przychodów pracownika obejmuje wartość paliwa.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 26 listopada 2015 r., s. C1.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 roku. (sygn. I SA/Wr 1595/15).