Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Prawo do odliczenia podatku naliczonego a moment rejestracji jako podatnik VAT

09-05-2017

Wnioskodawca jest spółką zamierzającą świadczyć usługi dzierżawy nieruchomości. Z tego powodu, we wrześniu 2016 r. Wnioskodawca nabył 2 działki gruntowe położone na terenie Polski, zaś w listopadzie 2016 r. dokonał zgłoszenia jako podatnik VAT, wybierając rozliczenie metodą kwartalną. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej oraz potwierdzenie zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT UE zostało wydane w grudniu 2016 r.

W związku z tak zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących transakcję nabycia nieruchomości, które otrzymał przed datą dokonania rejestracji na potrzeby podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytych nieruchomości w deklaracji za 4 kwartał 2016 r. Wnioskodawca odróżnił nabycie prawa do odliczenia podatku naliczonego od możliwości skorzystania z tego prawa. Mianowicie, podatnik dokonujący zakupów związanych z działalnością opodatkowaną nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego, jednak skorzystanie z tego prawa jest zawieszone do momentu dokonania jego rejestracji. Po zarejestrowaniu się podatnik może skorzystać z prawa, które wcześniej nabył.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił organ podatkowy, który podkreślił, że prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, pod warunkiem, że wykażą oni związek między dokonanymi zakupami a bieżącą lub przyszłą działalnością gospodarczą. Wymóg rejestracji jest zaś niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z tego prawa. Zatem Wnioskodawca nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych nieruchomości powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz by uprawnienie to mógł on zrealizować, Wnioskodawca musi posiadać status podatnika VAT czynnego.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki