Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Prawo telekomunikacyjne przeciwko przedsiębiorcom

22-09-2015

Art. 172 prawa telekomunikacyjnego utrudnia relacje między przedsiębiorcami.

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje zakaz dzwonienia do abonenta w celach marketingowych. Dotyczy on zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

Znowelizowane przepisy prawa telekomunikacyjnego miały na celu ukrócenie natrętnych kontaktów telemarketingowych na rzecz konsumentów. Niestety, z powodu szerokiej wykładni pojęcia abonent, zakaz ten obowiązuje też przedsiębiorców, którzy dzwoniąc do kontrahenta z ofertą, ale bez uzyskania uprzedniej zgody, mogą liczyć się z nałożeniem przez Urząd Komunikacji Elektronicznej kary w wysokości do 3 % przychodu.
Taki stan rzeczy rodzi zasadniczy sprzeciw u przedsiębiorców, którzy z powodu nowych przepisów są ograniczeni w poszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktu z kontrahentami. Konfederacja Pracowników Prywatnych Lewiatan skierowała do prezesa UKE pismo, w którym domaga się przywrócenia zasady swobodnego nawiązywania relacji pomiędzy przedsiębiorcami.

Źródło:
Rzeczpospolita z dnia 15 września 2015 roku, s. C2