Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Preferencja w PIT tylko dla akcji własnych

25-10-2016
Przekazanie pracownikowi w ramach wynagrodzenia akcji nabytych przez spółkę od innych podmiotów podlega opodatkowaniu PIT.