Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Preferencyjne rozliczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla akcjonariuszy spółek komandytowo- akcyjnych

25-10-2016
NSA wydał wyrok w którym potwierdził brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych dla akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej, który po przekształceniu spółki w jawną otrzymał majątek przy [...]