Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Problem z odliczeniem VAT od żywności i napojów przekazanych pracownikom

15-03-2016

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia VAT od produktów spożywczych, w tym wody, mleka, kawy i herbaty przekazywanych na potrzeby osobiste pracowników.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 lutego 2016 r. potwierdził stanowisko organów skarbowych, iż przedsiębiorcy nie mają prawa odliczenia VAT od produktów spożywczych przekazywanych na potrzeby osobiste pracowników. W uzasadnieniu interpretacji organ stwierdził, że produkty spożywcze, które pracodawca udostępnia pracownikom w ogólnodostępnym miejscu nie mają związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki takiemu działaniu pracodawca wykazuje się dobra wolą. Jeżeli zaś obowiązek zakup żywności dla pracowników związany by był z przepisami Kodeksu Pracy czy innymi przepisami, które nakładałyby taki obowiązek na pracodawcę to wtedy przedsiębiorca miałby prawo do odliczenia VAT. „Tym samym spółka nie miała prawa do odliczenia VAT przy zakupie artykułów spożywczych, ale nie musi też naliczać VAT przy przekazaniu żywności pracownikom.”

Z powyższego stanowiska wynika, że jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z prawa do odliczenia VAT od zakupionej żywności musi wykazać związek pomiędzy jej wykorzystywaniem a działalnością przedsiębiorstwa. Dlatego, a contrario stanu faktycznego opisanego w analizowanej interpretacji podawanie przekąsek podczas spotkań biznesowych nie powinno rodzić ryzyka w zakresie prawa odliczenia VAT.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2016 r. o sygnaturze ITPP1/4512-1163/15/DM.