Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Projekt ustawy przewidujący możliwość bieżącego ujęcia korekty przychodów i kosztów

24-06-2015
W Sejmie trwają pracę nad projektem ustawy wprowadzającym możliwość bieżącego ujęcie korekt przychodów i kosztów, w przypadku gdy nie wynikają one z błędu lub pomyłki.