Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Promocja wliczona w cenę innego świadczenia nie obniży VAT

24-05-2016

NSA uznał, że w przypadku, gdy deweloper sprzedaje wyposażenie mieszkania za promocyjną cenę, ale faktyczny jego koszt wlicza w cenę innego świadczenia, to podstawą opodatkowania nie może być obniżona cena.

Sprawa dotyczyła spółki działającej w branży deweloperskiej i będącej czynnym podatnikiem VAT. Deweloper planował sprzedawać mieszkania w stanie wykończonym, tzw. "pod klucz”. Oferowany standard wykończenia i wyposażenia lokali obejmować miał m.in.: malowanie, wykończenie łazienek, montaż oświetlenia itd. W celu ubogacenia swojej oferty spółka chciała wprowadzić promocję w ramach, której klienci, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie, będą mieli możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie odbiegającej od wartości rynkowej świadczenia, np. 1 zł. Wartość ekonomiczna wykończenia i wyposażenia objętego promocją zostałaby jednak wkalkulowana w cenę 1 m² lokalu mieszkalnego.

Według spółki podstawą opodatkowania według stawki 23 proc. będzie cena promocyjna przysługującą za wykończenie i wyposażenie mieszkań.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jednak nie zgodził się z powyższym stanowiskiem. Według organu spółka nie będzie sprzedawała wykończenia i wyposażenia mieszkań po promocyjnej cenie, bo ich faktyczny koszt będzie wliczała do ceny za 1 m2 mieszkania. Zatem przy ustalaniu podstawy opodatkowania powinna wziąć pod uwagę kwotę należną od nabywcy bez uwzględnienia rabatu, który de facto w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpił. Organ dodał, że podstawą opodatkowania mogłaby być promocyjna cena za wyposażenie jedynie w sytuacji, gdyby spółka nie uwzględniła wartości świadczenia promocyjnego w cenie innego świadczenia.

Deweloper nie zgadzając się z interpretacją zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. WSA w wyroku o sygn. I SA/Kr 389/14 uchylił interpretację Dyrektora Izby Skarbowej jednak przyczyną takiego wyroku było przyjęcie przez organ podatkowy za podstawę interpretacji odmiennego stanu faktycznego, niż tego opisanego we wniosku.
Naczelny Sąd Administracyjny stanął ostatecznie po stronie Dyrektora Izby Skarbowej potwierdzając, że podstawą opodatkowania będzie cena za całość lokalu. Według sądu wydzielenie sprzedaży wyposażenia przez spółkę miało charakter sztuczny a deweloper chciał w ten sposób obniżyć podstawę opodatkowania.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25.06.2016 roku o sygnaturze I SA/Kr 389/14
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.04.2016 roku o sygnaturze I FSK 1904/14.