Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przedsiębiorstwa nie powinny ponosić ujemnych skutków korekty

31-03-2015

Zagadnienia upustów i rabatów potransakcyjnych jest problemem dla wielu księgowych ze względu na powstające różnorodne skutki podatkowe. Na linii podatnik-organ powstało wiele nieporozumień. Ich głównym ogniwem jest ustalenie momentu, w którym faktura korygująca przyznająca upust powinna zwiększać dochód podatnika. Podatnicy optują za twierdzeniem, że na bieżąco, a organy, że wstecznie. Drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejsze dla organu, lecz niekoniecznie dla podatnika. Oznacza ono wyższy dochód podatnika w latach poprzednich i niedopłatę podatku, którą trzeba uregulować wraz z naliczonymi odsetkami.


W orzeczeniu NSA z dnia 25 marca 2015 roku sąd podtrzymał korzystną dla podatników linię orzecznictwa. Sprawa dotyczyła następującej sytuacji. Spółka z branży budowlanej zawierała umowy z klientami zawierające klauzule o rabatach potransakcyjnych. Według podpisanych umów taki rabat zostaje przyznany spółce, gdy zakupi odpowiednią ilość towarów bądź usług. Rozliczanie rabatów, upustów następuje każdorazowo do 15 marca następnego roku. Korekty dokonuje się na podstawie zbiorczej faktury korygującej VAT zgodnie z uzgodnionym saldem obrotów netto za dany okres rozliczeniowy lub za pomocą faktur korygujących. Spółka skierowała pytanie do Skarbówki o moment, w którym ma uwzględnić otrzymane rabaty.

Zdaniem organu korekty należy dokonać wstecz. WSA w Warszawie nie podzielił opinii Fiskusa uchylając interpretację. Twierdząc przy tym, że rabaty potransakcyjne należy zaliczyć do przychodów podatkowych. W wyroku NSA nie podzielił tego poglądu WSA, jednak samo rozstrzygnięcie uznał za poprawne. W jego mniemaniu fiskus błędnie zinterpretował przepisy. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z dnia 25.03.2015 r., sygn. akt II FSK 955/14

Źródło: Rzeczpospolita 27.03.2015 r., str. C4.